Aç?klanan Perakende sat??lar ve Üretici Fiyat ndeksi Rakamlar?n?n Piyasalara Yans?mas?.

Herkesin aç?klanmas?n? bekledi?i raporlar beklenen seviyelerde geldi. Ama raporlar? detayl? bir ?ekilde inceledi?imizde her iki raporunda tüketici harcamalar?n?n gerçek verilere ba?l? olmad???n? aç?kl?yor. Aç?klamalarla gelen Dolar’daki zay?flama ile hafta ba??ndan beri Japon Yeni kar??s?nda sürdürdü?ü yükseli?i durdurmu? oldu. Euro’ya kar?? sergiledi?i güçlü görünün devam etmektedir. Aç?klanan raporlar iyi gibi görünse de oyuncularda endi?eli bir hava olu?mas?na sebep oldu. Raporlar?n beklentilere cevap vermeme sebebi olarak geçti?imiz ay Petrol’a yap?lan %10.3 lük zam olarak görülmektedir. Raporlara genel olarak bak?ld???nda üretici fiyatlar?ndaki yükseli?, enerji maliyetlerinin yüksek olmas?ndan kaynakland???n? görebiliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir