Alt?ndaki Dalgalanmalar?n Sonucu

Alt?n piyasalar? son haftalard?r üzerinde tart???lan piyasalardan biri olmu?tur.Alt?ndaki dalgalanmalar nirvana seviyesini geçememi?tir.Alt?n paritesinde al?m yapan kullan?c?lar?n beklentisi bu durum kar??s?nda hayal k?r?kl??? ile sonuçlanm??t?r.Gann göstergesinden yararlan?larak teknik analize bak?ld???nda alt?nda tehlikeli durumlar görülmektedir.Temel analiz ile bak?ld???nda da ekonomik durumlar yüzünden alt?ndaki bu yükselmeme tehlikeli olarak görülmektedir.Fakat unutulmamal?d?r ki alt?n mutlaka yükselecek inanc? devam etmektedir.Teknik analiz ile bak?ld???nda alt?nda gann göstergelerinde alt?n?n yükselece?i beklentisini desteklemektedir.Alt?na yat?r?m yapacak kullan?c?lar?n sa?lam sermaye ile alt?na yat?r?m yapmas? gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir