Amerikan Dolar?(USD) Dalgalanmalar ne zaman kadar devam edecek?

New York piyasas? kapan?? esnas?nda di?er önemli para piyasalar? kar??nda yüksek dereceklerde de?er kazanmak kaydetti. Dolardaki dalgalanmalar?n küçük derecelerde olmas? y?l sonu ortalamalar?na göre durumu riskte gösterdi. New York piyasas? aç?ld??? anca ilk önce GBP kar??s?nda de?er kaybetmeye ba?lam??t?r.Fakat USD yat?r?mc?lar? h?rç?n al??lar ile dengeyi tutturmaya sa?lama çal??malar ba?lam??t?r.Tüketici rakamlar? aç?klanmas? ile bu denge yava? yava? tutunmaya ba?lam??t?r.USD Japon yeni kar??nda de?er kazanma çabalar? ayn? ?ekilde devam edebilir.Japon piyasalar?ndan gelen aç?klamalarda TOSHIN’?n yapt??? olumlu aç?klamalar sonucunda oyuncular?n Japon yeni almas? bu durumu dengelemeye gitmektedir.Piyasalarda yap?lan i?lemlerde gün içinde 1.7milyar Japon yeni sat?lmas? beklenmi?tir.Bu bekleyi? piyasalarda dalgalanma olmas?na sebep olmu?tur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir