Avustralya Merkez Bankas?n?n Faiz Aç?klamas?

Avustralya Merkez Bankas? para stratejisinde herhangi bir de?i?iklik yapmadan faiz oranlar?n? %3 olarak belirtti. Dünya ekonomisinde bu rakamlar sanayi bazl? ülkeler aras?nda en yüksek de?er olarak bilinir.
Yap?lan bu aç?klamada Avustralya’da faiz oranlar?n?n sabit tabana oturamad??? ve ekonomideki geli?im ve büyüme de?er kaybederse, bu y?l?n sonlar?nda faiz oranlar?nda en alt seviye olarak 30 duruma göre 45-50 baz puan indirim yap?labilir.
Avustralya ekonomisine genel bak?ld???nda ve rakamlar incelendi?inde ileriki dönemlerde Avustralya ekonomisinde çatlaklar olu?aca??na dair i?aretler veriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir