EURUSD Analizi

Sanc?l? bir haftadan sonra yat?r?mc?lar?n gözü EURUSD partisine çevrilmi? bir durumdad?r.Bu hafta bu pariteye yat?r?m yapacak yat?r?mc?lar?n çok iyi bir analiz süreci geçirmi? olmalar? gerekir.Bütün risk seviyelerini geçen haftaya göre ayarlam?? olmalar? gerekir.Hareketli bir ban içine giren ve 1.40 seviyelerinde ba?layan parite bu haftada hareketli geçece?ini göstermi?tir.

Tepki al?mlar?n geli?mesi halinde EURUSD paritesi  1.4140 seviyelerine do?ru ç?k?? gösterecektir.Yat?r?mc?lar?n al-sat yapmadan önce tepki al?mlar?na göre fikir yürütmeleri gerekir.K?sa vadeli izlenmesi gereken destek band? 14010-1.3970 seviyeleri olabilir. Bu seviyelere geldikten sonran tepki al?mlar?n?n ba?lanmas? beklenir. Hafta hareketli bir hafta olaca??ndan dolay? k?r?lmalar olmas? çok normaldir. Bu k?r?lmalar? iyi de?erlendiren yat?r?mc?lar bu haftay? kârl? kapatacaklard?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir