FOREX

FOREX NEDIR

FOREX en basit tabiri ile uluslararas? bir yat?r?m piyasas?d?r. Dünyan?n en likit ve en büyük piyasas? olmas? nedeniyle günlük ortalama tahmini 2 trilyon dolar i?lem hacmine sahiptir. Forex piyasalar? çok büyük a??rl?kla döviz birimleri aras?nda bir de?i?im sistemi olarak kullan?lmaktayd?. Fakat son dönemlerdeki gelen talepler do?rultusunda altin, gumus ve petrol gibi global piyasada aktif rol oynayan urunlerle hisse senedi gibi yat?r?m araclari ilede kullanilmaya baslandi. Bu piyasalarda bireysel yat?r?mc?lar oldu?u gibi ayni zamanda kurumsal yat?r?mc?lar, merkezi ve ticari bankalar, hedge fonlar? yöneticileri de i?lem yaparlar.

Forex yada kisa adi ile FX ingilizceden gelen bir terim olmakla beraber acilimi Foreign Exchange ( para degistirme ) olarak bilinir

Forex islem piyasas?nda fiyatlar çok h?zl? ve ani bir sekilde hareket eder. Her bir paritede fiyat kotasyonlar? dakikada 20 kez de?i?ebilmektedir. En çok i?lem gören paritelerde gün içinde fiyatlar 20000 kereden fazla de?i?mektedir. Bu fiyat hareketlerinin göreceli olarak küçük olmas? (1 pip) sayesinde piyasa, kusursuz olarak çal??makta ve likit olmaktad?r.

Forex piyasas?nda genel olarak uygulamalarin i?lendi?i genel bir merkez yoktur. Ancak, dünyan?n farkl? yerlerinde co?rafi ticari merkezler vard?r. Bu merkezler önem s?ralar?na göre Londra, New York, Tokyo, Singapur, Frankfurt, Ceneva ve Zürih, Paris ve Hong Kong’tur. ??lemler; bankalar, kurumlar ve bireysel yat?r?mc?lar aras?ndaki elektronik a? üzerinden yap?ld???ndan 24 saat boyunca i?lem yap?labilir. Forex, günümüzde her ölçekte yat?r?mc?n?n yaln?zca bir internet ba?lant?s?yla günün her saatinde eri?ebildi?i çok aktif bir piyasad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir