Giri?imci Fikirler

Bu bölümde akl?n?za gelen yarat?c? fakat gerçekle?tirebilmek için imkan?n?z?n olmad??? fikirleri bas?akalar?na faydal? olabilmek ad?na payla?abilirsiniz. Biz Türk toplumunun en büyük özeliklerinden biri olan payla??mc?l?k ruhu sayesinde burada lanse etti?iniz fikir bir ba?kas?n?n hayat?n? kurtarmas?na yard?mc? olabilir.

Fikirlerinizi belirtirken

  • ?? alan?
  • Maliyet
  • Uygulama suresi
  • ?puçlar?

gibi verilerle belirtmeniz fikrinizi çok daha anla??l?r hale getirecektir. Buyrun bu kö?e sizindir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir