Günlük K?sa vadeli i?lemlerde Kâr yapmak için Uygun Zaman Aral???na odaklanmak

forex

Forex piyasalar?nda günlük k?sa vadeli i?lemlerde kar yapmak için Disiplinli olmak ve Risk Faktörünü kontrol alt?nda tutma hakk?nda sizlere bilgi vermi?tik.Gün içinde k?sa vadeli i?lemlerde sermaye art?rmak için di?er önemli faktör Uygun Zaman aral???n? yakalamak ve o zamana odaklanmakt?r.Yaz?lar?m?z? s?ras? ve özenli bir ?ekilde okuman?z sizin Forex piyasas?nda i?lem yaparken kaybetme riskinizi azaltacakt?r.
Uygun Zaman Aral???n? Bulmak ve O Zaman Aral???n? Odaklanmak.

Gün içi k?sa vadeli i?lem yapan oyuncular ilk hedef olarak paritede ki gün içi dalgalanmalar? yakalamas? gerekir. Yapaca??n?z i?lemler günlük i?lem olaca?? için bu dalgalanmalar sayesinde i?lemlerinizi sürdürebilirsiniz. K?sa vadeli günlük i?lem yapan oyuncular paritenin ve piyasan?n yar?n veya daha sonra ki günlerde nas?l olaca?? ilgilendirmez. Çünkü sizin i?leminiz gün içinde ba?lay?p ayn? gün bitecektir. Bu yüzden yapaca??n?z i?lem aral???n? çok iyi seçmek ve o zaman aral???na çok iyi odaklanmak gerekir.Günlük i?lem yapacak olan oyuncular yap?lan hesaplamalara göre 1 veya 10 dakikal?k grafikleri kullanarak i?lemlerini yapmalar? gerekir.Bu k?sa zaman i?lemlerde kullan?lacak grafiklerin çubuk grafikler olmas? gerekir.Çubuk grafikler gün içindeki k?sa vadeli hareketleri en iyi ?ekilde gösteren grafiklerdir.Bu grafiklere odaklanmak forex piyasas?nda i?lem yapan oyunculara her zaman fayda sa?lamaktad?r.Fakat sadece çubuk grafiklerini kullanacaks?n?z diye bir kural yoktur. Geni? zaman aral?kl? grafikleri de ayn? anda kullanarak piyasa durumu hakk?nda daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Baz? oyuncular k?sa vadeli i?lem yapacaklar? zamanlarda 4 saatlik grafikleri kullanarak piyasan?n geçen haftadaki durumunu inceleyerek hareket tiplerini analiz ederler. E?er yatay hareketler mevcutsa al?m sat?m yaparken sadece destek ve direnç seviyeleri aras?nda i?lem yapmalar? uygun olacakt?r. E?er zaman aral?klar?nda bir trend olu?uyorsa uzun zaman aral?klar?nda al?m sat?m yapmak daha uygun olacakt?r.

Kozmetik ürünleri alabilece?iniz tek yer.Online ucuz uçak bileti alman?n tam zaman?.Türkiyenin en iyi magazin haberleri sitesi.En iyi fiyatlarda emlak ilanlar? bulabileceksiniz.Nakliyat firmas? olan evden eve nakliyat uygun fiyatlarda.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir