?ngiltere Merkez Bankas? Faiz Karar? Aç?klamas?

Avustralya Merkez Bankas? faiz aç?klamas?ndan sonra ?ngiltere Merkez Bankas?’da faiz karar?n? aç?klad?. Piyasalar beklenen oranlar?n alt?n çok dü?ük seyide aç?klama yap?ld?. Seviye olarak Merkez Bankas? 50 baz puanda tutulaca?? aç?klamas? yap?lm??t?r. Ekonomiyi canl? tutmak için 125-130 milyar Pound varl?k al?m? yap?laca?? Merkez Bankas? taraf?ndan aç?klamalarda belirtilmi?tir.
Yap?lan bu aç?klama ile Pound Dolar kar??s?nda ani yükseli? ile 1.6260 seviyelerine ula?t?. Aç?klamalar?n önceden yanl?? tahminlerle i?lem yapan oyuncular bu aç?klamalardan sonra pozisyonlar?n? kapatmas? ile tahvil fiyatlar?nda dü?ü?ler olu?tu. Son gelen verilere göre ?ngiltere ekonomisinin çok iyi durumda olmad???n? anlayabiliyoruz. Merkez Bankas?n?n bu duruma müdahale etmemesi durumunda bu parite de i?lem yapanlar?n dikkatli olmas? gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir