Etiket arşivi: risk kontrolü

Forex Platformlar?nda Günlük k?sa vadeli i?lemlerde Risk Kontrolü ile Kâr yapmak

forex14

Günlük K?sa vadeli i?lemlerde Kâr yapma yaz?lar?m?zdan Disiplin kontrolünden bir önceki yazm??ta bahsetmi?tik. Günlük k?sa vadeli i?lemler ile kâr yapacak kullan?c?lar?n bütün yaz?lar? özenle ve dikkatlice okumalar? yapacaklar? i?lemlerde risk seviyesinin azaltmas?na yard?mc? olacakt?r.
Günlük K?sa vadeli i?lemlerde kâr yapmak için önemli olan di?er bir faktörler risk kontrolüdür.
Forex Platformlar?nda i?lem yaparken Risk Kontrolü Okumaya devam et