Etiket arşivi: Scalping

Scalping Nedir? Scalping Hangi Durumlarda Yasakt?r?

Forex-Trading

Forex Piyasalar?nda her oyuncunun farkl? i?lem yapma teknikleri vard?r. Kimisi uzun vadeli büyük kârlar hesaplayarak i?lem yaparlar. Kimi oyuncularda anl?k çok k?sa vadeli i?lemler yaparak küçük miktarlarda kârlar sa?layarak ve bunlar? s?k i?lemler ile destekleyerek piyasalarda sermaye art?r?m? yapmaya çal???rlar. Scalping yöntemi de bu k?sa vadeli i?lemlerin ad?na verilmi?tir. Forex’e ilk ba?layan kullan?c?lar do?ru arac? kurum seçmedikleri zaman scalping yüzünden hesap kapat?lmas? gibi durumlarla kar?? kar??ya kalabiliyorlar.Türkçemizde scalping sözcü?üne uygun bir kar??l?k yoktur. Bunu anl?k i?lemler ile k?saca vur-kaç olarak nitelendirebiliriz.
Peki Arac? Kurumlar Neden Scalping sebepli hesap kapatmas? yapar Okumaya devam et