USDTRY Paritesinin haftal?k durumu

Bu haftay? dalgalanmalar ile geçiren EurUsd Paritesi önümüzde haftaya piyasadaki aç?klamalara göre Euronun de?er kazanaca??n? tahmin ediyorum.Usd/TRY paritesinde hafta içindeki fiyatlara bakt???m?zda 1.5560 seviyelerindeki önemli say?lacak dirençleri görüyoruz.Hafta içindeki dalgalanmalarda 1.5560 dirençi belirli aral?klarda geçilmeye çal???ld?.Fakat direnç geçilme i?lemi ba?ar?l? olamad?.Haftaya güçlü ba?layacak olan USD  1.5560 dirençi geçecektir. Taban olarak 1.5650 seviyesini görebiliriz.Dolar?n TL  kar??s?nda de?er kazanmas? önümüzdeki hafta devam edecektir. Haftan?n ilk saatlerini piyasalar? biraz inceleyerek hareket etmek yat?r?mc?lar için faydal? olacakt?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir